Skeppsmäklareföreningens råd och arbetsgrupper utsedda

I samband med Sveriges Skeppsmäklareförenings årsstämma valdes även nya representanter till föreningens olika råd och arbetsgrupper.

Auktorisationsrådet leds av Ida Kristoffersson, Luleå Agent AB

Befraktningsrådet leds av Lisa Björklind, Jönsson Novabolagen AB

Containerrådet leds av Fredrik Hermansson, Greencarrier Liner Agency Sweden AB

Farledsavgifts- och lotsrådet leds av Berit Blomqvist

Kryssningsrådet leds av Berit Blomqvist

EMSWe-gruppen leds av Sofie Söderberg, TSA Agency Sweden AB

Tullrådet leds av Helena Nordh, Thor Svecon Group AB

Samtliga medlemmar i varje råd finns listade här.

Tillbaka