Svensk Sjöfart stöder Skeppsmäklareföreningen i sitt remissvar

Svensk Sjöfart stöder Skeppsmäklareföreningen i kritiken mot indragna saneringsintyg. I sitt remissvar till Folkhälsomyndigheten om förslaget om minskat antal kommuner som får utfärda saneringsintyg skriver Svensk Sjöfart att de "...stöttar Sveriges Skeppsmäklareförening i deras remissvar utan ytterligare kommentarer."

Svensk Sjöfarts remiss.

Läs mer om Skeppsmäklareföreningens remiss här.

Tillbaka