Sveriges Skeppsmäklareförening förkastar förslag om indragningar av saneringsintyg

Sveriges Skeppsmäklareförening förkastar förslaget att ta bort 20 kommuner som får utfärda saneringsintyg, som Folkhälsomyndigheten föreslår i en remiss. Förslaget går ut på att minska antalet kommuner som får utfärda saneringsintyg, och hänvisar till fartygen får"... planera om i rutten och lägga in stopp vid en annan hamn där ett saneringsintyg kan utfärdas.”

Med tanke på de stora kostnader ett hamnlöp medför, samt den extra tid det skulle ta, anser Skeppsmäklareföreningen det som ett orimligt förslag.

Läs hela remissvaret här.

Tillbaka