Sveriges Skeppsmäklareförenings 100-årsfirande

2019 fyller Sveriges Skeppsmäklareförening 100 år. Det firar vi med en jubileumsbankett på stadshuset i Stockholm dit anställda i medlemsföretag, medlemmar i föreningens veteranklubb, hedersledamöter och sponsorer välkomnas. Läs mer här.

Tillbaka