Sveriges skeppsmäklare firar 100 år i sjöfartens tjänst

Pressrelease 2019-04-29:

Från Rosenbad till Stadshuset på 100 år. På fredag firar Sveriges Skeppsmäklare att deras nationella förening funnits i 100 år, med lunch och seminarium i Värtahamnen och en fest för 300 gäster i Gyllene Salen i Stockholms Stadshus.

Sveriges Skeppsmäklareförening bildades 1919 på hotell Rosenbad, där idag Sveriges regering huserar. Inom sjöfarten fanns 1919 ett utbrett missnöje över att skeppsmäklarverksamheten var dåligt reglerad, vilket fört med sig att ”många inkompetenta och i övrigt olämpliga personer” börjat ägna sig åt klarering av fartyg. Konkurrensen om klareringsuppdragen hade till slut urartat till den grad att stor skada uppkom inte enbart för de seriösa klarerarna, utan även för rederierna.

Jordmånen för bildandet av ”en för hela landet omfattande förening” var därför väl beredd när stockholmsmäklaren C.H. Cedervall skickade iväg sitt upprop till kollegorna ute i landet.

De 51 skeppsmäklerier som hörsammade uppropet fattade det enhälliga beslutet att bilda föreningen. Syftet var att försöka stärka det egna skrået och höja kvaliteten på de servicetjänster som tillhandahölls i de svenska hamnarna.

Idag har föreningen 130 medlemmar längs svenska kusten och i Vänern och Mälaren och fortfarande är stärkandet av den egna yrkesrollen och strävan mot bättre kvalitet något av huvuduppgifterna för föreningen. Sverige är till exempel det land i världen som har flest medlemmar certifierade enligt FONASBA Quality standard; den internationella skeppsmäklarorganisationens kvalitetssystem.

På den stora jubileumsbanketten på fredag i Stadshuset kommer tio av de 130 medlemmarna att uppmärksammas extra mycket, de har nämligen varit med sedan starten.

– Att vi har så många företag som varit medlemmar i 100 år gör mig både stolt och glad, säger föreningens ordförande Johan Ehn. Självklart blir de våra huvudgäster i Stadshuset, tillägger han.

Det blir också en hel del internationella gäster från FONASBA, BIMCO, The Institute of Chartered Shipbrokers´ - inte minst deltar representanter för samtliga nordiska skeppsmäklareföreningar. Faktum är att finska, norska och svenska skeppsmäklareföreningarna bildades samma år, 1919. Från början diskuterades om man skulle bilda en nordisk skeppsmäklareförening, men istället bildades alltså fristående nationella föreningar i varje land. Danmark hade då redan en förening.

Det enda orosmolnet inför fredagen är naturligtvis SAS-piloternas strejk.

– Vi hoppas verkligen att strejken löses inom kort, våra internatonella gäster kan annars få svårt att hinna fram, säger Johan Ehn.

Följande företag har varit medlemmar i Sveriges Skeppsmäklareförening i 100 år:

Företagets namn kontaktperson/vd telefon

J Arndt Shipping i Iggesund

Johan Nilsson & Co, i Kalmar Ulf Gumbricht 0480 42 01 40

Andersson & Lundqvist AB i Gävle Daniel Berglind 026 18 03 00

AB Bröderna Höglund i Kalmar Gustav Bergman 0480 22330

Aktiebolaget Th. Schéle i Halmstad Peter Christianson 035 17 22 50

Ödmark & Andersson AB i Kramfors Fredrik Hansell 060 15 48 93

Magnusson Shipping i Varberg Kristoffer Åsare 0340 666636

Ivar Lundh & Co i Stockholm Jacob Engwall 08 555 726 00

AB Carl E Ekman i Visby Thomas Nyberg 0498 249000

PJ Haegerstrand i Gävle Veronica Wallin 026-66 40 40

Lite mer om Sveriges Skeppsmäklareförening och dess medlemmar:

Sveriges Skeppsmäklareförenings 130 medlemsföretag representerar framförallt den sjöfart som går till och från de svenska hamnarna. Linjeagenterna representerar de stora linjerederierna, eller är dotterbolag direkt underställda linjerederierna, medan fartygsagenterna hjälper befälhavarna i hamn med allt de tänkas kan behöva ha hjälp med. Det är till exempel de som tar in alla farledsavgifter och sen för dem vidare till Sjöfartsverket.

Vid en analys av Sjöfartsverkets samtliga kunder kan konstateras att föreningens medlemmar hanterar ungefär 75 procent av alla lots- och farledsavgifter. Det är egentligen bara färjorna de inte kommer i närheten av.

Sveriges Skeppsmäklareförening har även köp- och försäljningsmäklare (som fastighetsmäklare, fast med fartyg) samt befraktningsmäklare i medlemskåren, de sistnämnda är spindeln i nätet som för samman industrin med transportbehov och redaren med ett ledigt fartyg.

Skillnaden mellan Sveriges Skeppsmäklareförening och föreningen Svensk Sjöfart är att de senare representerar svenska rederier som kan ha verksamhet över hela värden, medan Skeppsmäklareföreningens medlemmar representerar all världens rederier, men bara när de kommer till svenska vatten.

Föreningens kansli finns på Postgatan i Göteborg. Vd är Berit Blomqvist 0705 298659, ordförande är Johan Ehn 0707 206038

Tillbaka