Tre nya i Skeppsmäklareföreningens styrelse

På föreningens 99:e årsmöte, som hölls i Luleå den 16 mars, valdes tre nya ledamöter in i styrelsen: Britt-Marie Nordquist från H Shipping & Logistics i Husum, Mathias Nilsson från Lindéns i Åhus och Jonatan Karlström från Ivar Lundh & Co i Stockholm.

Tre personer avgick ur styrelsen: Susanne Åkesson från Hasting Schultz Shipping i Malmö och Daniel Berglind från Gävle Skeppsklarering, båda efter maximala sex år. Samt Johan Wallén på Team Lines i Stockholm efter bara ett år eftersom han kommer att byta jobb.


Britt-Marie Nordquist och Mathias Nilsson är nya i styrelsen.

Susanne Åkesson, Daniel Berglind och Johan Wallén avtackades med presenter.

Tillbaka