Tre nya i styrelsen

Eftersom Lars Rexius lämnat skeppsmäklarbranschen och Fredrik Hansell och Hans-Inge Lidén föll för åldersstrecket (max sex år i styrelsen) behövde vi tre nya i styrelsen. De tre blev:

Claes Eriksson, 37 år, och sedan 2009 platschef på Shorelink i Skelleftehamn. Han sitter även i styrelsen för Norrlands Skeppsmäklareförening. Representerar norra kretsen.

Gustav Bergman, 37 år, och sedan 2007 vd och ägare av Bröderna Höglund i Kalmar där han har arbetat sedan 1999. Representerar södra kretsen.

Fredrik Hermansson är 49 år och har varit vd för Greencarrier Liner Agency Sweden i Göteborg sedan 2005. Representerar västra kretsen.

Till ny revisor, efter Erik Almqvist, valdes Dag Paulsson och nya i valberedningen blev Owe Heincke och Joachim Pyk efter Göran Wramfelt och Lennart Bengtsson.

Hela styrelsen finns här.

Årsmötet hölls i år i Norrköping, en rapport finns här.

Nästa årsmöte kommer att hållas i Kalmar i maj 2017.

På grund av olika skäl (mest flygproblem) blev det manfall vid avtackning och inval. Dessa avtackades i alla fall för
lång och trogen tjänst för föreningens bästa. Från vänster: Lennart Bengtsson, Hans-Inge Lidén, Göran Wramfelt
och Erik Almqvist.

2016-05-23

Tillbaka