Tre nya i styrelsen för Sveriges Skeppsmäklareförening

Tre nya ledamöter valdes in i Skeppsmäklareföreningens styrelse på årsmötet som hölls i Västerås den 3 juni: Fredrik Pettersson, Nautic Shipping i Gävle, David von Platen, Wagenborg Shipping i Malmö och Mathias Wideroth, Scandinavian Logistics Partners (Scanlog).

Avtackades efter sina år i styrelsen gjorde Eric Hjalmarsson, TSG, som suttit sju år, varav de två senaste som ordförande, Gustav Bergman, Bröderna Höglund agency, som suttit maximala sex år, samt Göran Lissel, Svecon Freight, som slutar i styrelsen efter tre år då han går i pension.


Avgående trio: Gustav Bergman, Eric Hjalmarsson och Göran Lissel.

Ny ordförande blir Fredrik Hermansson, Greencarrier Liner Agency Sweden.

Efter dagens årsmöte består nu styrelsen av följande ledamöter:

Namn Företag Krets Invald/vald till/maxtid

Mathias Wideroth Scanlog Ö 2022/25/28

Mårten Zetterberg TSA Agency Sweden AB V 2021/24/27

Fredrik Hermansson Greencarrier Liner Agency V 2016/23/? (som ordf)

Anna-Karin Ekman Bror Andrén AB V 2020/23/26

Ida Kristoffersson Luleå Agent AB N 2021/24/27

Mathias Nilsson Lindéns Fritz Nilssons Eftr S 2018/24/24

Lisa Björklind Jönsson Novabolagen AB Ö 2021/24/27

David von Platen Wagenborg Shipping AB S 2022/25/28

Fredrik Pettersson Nautic Shiping AB N 2022/25/28

Den nya styrelsen: Mathias Nilsson, Anna-Karin Ekman, Ida Kristoffersson, Fredrik Hermansson, Lisa Björklind, Fredrik
Pettersson och Mathias Wideroth. Saknas på bilden gör Mårten Zetterberg och David von Platen.

Tillbaka