Två nya i styrelsen

På Sveriges Skeppsmäklareförenings etthundrade årsmöte valdes Peter Hedlund och Göran Lissel in i styrelsen på tre år. Dessutom omvaldes Fredrik Hermansson och Gustav Bergman på tre år och ordförande Johan Ehn på ett år.

Tillbaka