Kalendarium

2023

Årsmöte

5 maj i Göteborg

Utbildning

Befraktningskurs
15-16 mars i Göteborg

Tullkurs
18-19 april i Göteborg

Examen i ICS Tutorship
15-25 maj

Styrelsemöten

9 februari i Stockholm

4 maj i Göteborg

augusti

november