Kretsar

Sveriges Skeppsmäklareförening är en rikstäckande organisation med kansli i Göteborg. Eftersom vissa frågor är av mer lokal karaktär finns fyra geografiskt indelade underavdelningar; norra, södra, östra och västra kretserna. Föreningen har idag närmare 140 medlemsföretag över hela landet.

Alla medlemsföretag i Sveriges Skeppsmäklareförening tillhör, beroende på sitt geografiska verksamhetsområde, någon av följande fyra kretsar:

1) Västra kretsen: Medlemmar på orter från norska gränsen till Hallands södra gräns samt på orter vid Vänern.

2) Södra kretsen: Medlemmar på orter i Skåne, Blekinge, Småland och Öland.

3) Östra kretsen: Medlemmar på orter på Gotland, i Östergötland, Södermanland, Uppland till och med Forsmark samt på orter vid Mälaren.

4) Norra kretsen: Medlemmar på orter norr om Forsmark.

Varje krets är representerad i styrelsen och i valnämnden. Styrelsen i Sveriges Skeppsmäklareförening har även ambitionen att varje krets ska ordna minst ett möte per år, antingen i egen regi eller tillsammans med våra lokala oberoende föreningar.

Utanför Sveriges Skeppsmäklareförening finns nämligen även Göteborgs Skeppsmäklareförening samt Norrlands Skeppsmäklareförening. Dessa föreningar har egna styrelser, men allt arbete sker i nära samförstånd med Sveriges Skeppsmäklareförening. För att bli medlem i dessa föreningar måste man först vara med i Sveriges Skeppsmäklareförening.

Läs mer om Göteborgs Skeppsmäklareförening: www.got-shipbroker.se

Norrlands Skeppsmäklareförening har ännu ingen hemsida. Kontaktperson är Fredrik Hansell, info@hansellshipping.se