Kriget i Ukraina - 1 mars

Från Skeppsmäklarnytt nr 2, 1 mars 2022

Rysslands krig i Ukraina påverkar sjöfarten i svenska hamnar, dock oklart hur mycket

När styrelsen i Sveriges Skeppsmäklareförening höll sitt styrelsemöte häromveckan i Kalmar sa Anna-Karin Ekman, Vänersjöfartens vapendragare nummer ett, bland annat följande:

- Jag trodde att det var omöjligt att amerikanerna kunde välja Trump till president, eller att republikaner skulle storma Kapitolium, och nu tror jag det är omöjligt att Trollhättans kommun driver igenom beslutet om att stoppa Vänersjöfarten i flera år för att bygga nya slussar i befintlig slussled!

Samtidigt la någon rumt bordet till ”och självklart kommer inte Putin gå in i Ukraina…”

En vecka efteråt vet vi alla vad som hände.

En snabb rundfrågning bland medlemmarna tyder på en stor osäkerhet om vad kriget och de efterföljande sanktionerna kommer att innebära.

Kommer till exempel containerrederierna att sluta gå på ryska hamnar?

Kommer ryska fartyg att sättas i blockad i svenska hamnar?

Kommer fartygsagenterna att få betalt om det är ett ryskt ägande som ligger bakom rederiet, även om fartyget till exempel är Liberiaflaggat?

Hur ska man veta vilka rederier som använder sig av de bojkottade Swift-systemen?

Och kanske den viktigaste frågan av alla, kan man moraliskt försvara att man tar ett agentuppdrag för ett ryskt rederi?

En medlem illustrerar dilemmat med följande ord:

- Vi har fått en nominering från ett ryskt rederi som vi haft bra relationer med under många år. Nu vill de nominera oss för en fartygslast med flygbränsle som ska lossas i Gävle för att så småningom hamna på Arlanda. Rysk olja är ju inte uppsatt på sanktionslistan, men det känns inte bra att hjälpa ett enda ryskt rederi i dessa dagar…

Vad ska vi göra? Vad är moraliskt rätt? När till och med Systembolaget slutar sälja rysk vodka och inga ryska idrottsmän får tävla någonstans, då kan väl inte vi hjälpa ryssar i svenska hamnar?

En annan ser det mera praktiskt:

Vi har ett ryskt containerrederi som vi jobbar med men där går betalningen via DA Desk i Indien som betalar in förskotten …frågan är hur detta påverkar oss, vi håller på att undersöka det.

Ytterligare en medlem säger:

- Vi kommer säkert att påverkas både negativt och positivt. Men då det är en så stor och allvarlig sak med en så stor granne tror jag att det mest spiller över på den negativa sidan.

- Vi har en del ryssbåtar, men inte så många. Däremot tror jag vi har en del ryskt gods på vissa fartyg som lastar i tex Baltikum. För det godset är frågan om det finns alternativa leverantörer/producenter. I vissa fall tror jag inte det och då blir vi och svensk industri lidande.

- Sedan finns det annat gods som kanske istället går ifrån andra delar av världen och som kan gynna oss som bolag men antagligen kan drabba en kollega. Så totalt sett tror jag detta får en negativ påverkan på medlemmarna.

Allt är dock inte nattsvart:

- Vi på kryssningssidan påverkas genom att tidigare ville alla rederier anlöpa St. Petersburg på sina östersjökryssningar och nu vill inga rederier längre gå dit.

- Vi håller i nuläget på att ställa om alla rutter och planerar in nya hamnar runt om i Östersjön för att täcka de dagar på varje resa som skulle gått till St. Petersburg. Så oss påverkar det faktiskt i det närmaste positivt, paradoxalt nog.

Till syvende och sist kokar dock allting ner till det moraliska dilemmat som var och en ställs inför och som här illustreras av fartygsagenten Christian Britse på Island Shipping Gotland:

- Än så länge har situationen inte haft påverkan på vår verksamhet. Det man är lite på tårna för är hur man ska veta vad sanktionerna kommer innebära och hur man ska agera, detta är något föreningen gärna får ge oss medlemmar vägledning i!

Det är ingen enkel sak att ge råd i, men om vi ändå ska försöka landar vi i följande:

  • Om du har valet att låta bli att ta nomineringar från ryska rederier – låt bli.
  • Om du har valet att låta bli ryskflaggade fartyg – låt bli.
  • Om du känner att du måste acceptera nomineringen – se för guds skull till att få varenda krona som behövs för anlöpet på kontot innan du ens beställer lots, bogserbåt och kaj och allt annat som behövs för anlöpet.

Hur ser Sjöfartsverket och andra på situationen i Ukraina?

Så här säger till exempel Jonas Franzen, kriskommunikationsansvarig Sjöfartsverket till Skeppsmäklarnytt:

- Vi följer situationen i Ukraina väldigt noga. Vår ställning är dock att fortsätta med vår verksamhet som vanligt. Varken regeringen eller EU har gett oss några andra direktiv

och då måste vi fortsätta med vårt uppdrag. Det innebär att vi även fortsättningsvis kommer att lotsa ryska fartyg med rysk besättning osv. Om det ändras kommer vi självklart att informera om det.

- Jag förstår absolut att era medlemmar har många frågor just nu. Precis som du skriver så är det också oerhört svårt att ge råd hur man ska hantera situationen.

En av våra Sjöfartsentusiaster, oljebolaget Preem, ger följande kommentar till Göteborgs-Posten:

- Vi handlade rysk råolja fram till för några veckor sedan då vi valde att pausa alla nya ordrar. Det är ett väldigt känsligt läge nu, och vi vill vänta till situationen retts ut och vi vet mer, om det till exempel blir sanktioner eller inte, säger Dani Backteg, presschef på Preem.

Den ryska oljan stod innan stoppet för ungefär sju procent av råoljan som Preem använde. Men enligt Dani Backteg har företaget inga problem med att hitta alternativ, framförallt ersätter norsk olja från Nordsjön.

– Det finns ingenting som tyder på att den rådande situationen kommer att påverka den svenska drivmedelsförsörjningen, säger han.

Sverige skiljer sig från resten av Europa som är mer beroende av rysk olja. Ryssland är i topp tre bland världens oljeproducenter. För tio år var Sverige väldigt beroende av rysk råolja. Då var drygt hälften av det vi importerade från Ryssland. Idag står den en ryska råoljan för en liten andel i den svenska importen. I november 2021 handlade det om cirka tio procent.

Hur man gör i andra länder är hittills oklart, men strax före pressläggning av detta nummer gick Coastguard och transportdepartementet i UK ut med att de inte tillåter ryska fartyg i sina hamnar!