Kriget i Ukraina - 28 april

Från Skeppsmäklarnytt nr 4, 28 april 2022

RYSSLANDS KRIG I UKRAINA – DETTA GÄLLER
EU:s ministerråd klubbade i april igenom ett femte sanktionspaket mot Ryssland. Det innebär bland annat att fartyg registrerade i Ryssland inte får lägga till i EU-hamnar. Beslutet togs den 8 april och föregicks av ett förslag från EU-kommissionen några få dagar tidigare.
Beslutet gäller också retroaktivt, vilket betyder att fartyg som bytt sin ryska flagg till annan stats flagg eller register efter den 24 februari 2022, inte heller tillåts i EU:s hamnar.
Ett annat område som omfattas av de nya sanktionerna är energi. Där införs ett förbud mot att köpa rysk kol till ett värde på runt åtta miljarder euro årligt för Ryssland. Förbudet kommer med en utfasningsperiod på 120 dagar för existerande kolkontrakt.
Undantag görs Förbudet gäller inte fartyg i behov av hjälp eller som behöver anlöpa en EU-hamn av sjösäkerhetsskäl. Undantag görs också för transporter av bland annat livsmedel, läkemedel och humanitärt bistånd. Tills vidare görs också undantag för transporter av olja och gas.
Undantag görs även för vissa mineraler och det var till exempel därför ett ryskt fartyg häromveckan, efter sanktioneras införande, kunde lossa aluminium i Oxelösund. För att veta om ett fartyg, trots sanktionerna har rätt att gå in i svensk hamn ska Kommerskollegium kontaktas. Det är de som äger beslutanderätt i den här frågan.

Det nya sanktionspaketet innebär också att det blir förbjudet för lastbilar registrerade i Ryssland och Belarus att frakta varor till och från EU.
EU fryser också tillgångarna helt för fyra ryska banker. Dessutom lägger EU till ytterligare 217 personer och 18 företag och organisationer på EU:s svarta lista med frysta tillgångar och inreseförbud.
Sveriges Skeppsmäklareförening välkomnar beskedet
Beslutet att stoppa ryskflaggade fartyg i EU-hamnar välkomnas självklart av Sveriges Skeppsmäklareförening. Föreningen besökte infrastrukturdepartementet den 7 april just för att visa stöd för införandet av EU-sanktioner till ryskflaggat tonnage där vi även sa att vi gärna såg att sanktionerna infördes i olika steg så att EU börjar med det som är tydligt och enkelt att efterleva utan allt för mycket efterforskningar om ägandeandelar i fartyg och last. Och precis så blev det, vilket vi alltså välkomnar.
Kommerskollegium vägleder och ger eventuella dispenser Man ska alltså vända sig till Kommerskollegium om man har frågor om sanktionerna som är införda mot Ryssland och Belarus. De kan ge aktuell information och bästa möjliga vägledning eller i alla fall hänvisa vidare till lämplig kontaktpunkt.
Ring gärna direkt: 08-690 49 20 och läs mer: Kommerskollegium
Sjätte sanktionspaket på gång - förbud mot ryskkontrollerat tonnage utreds
Samtidigt som det femte sanktionspaketet införs arbetar EU-kommissionen med att planera ett sjätte. Där finns frågan om sanktioner mot rysk olja med, och man utreder även om det är praktiskt möjligt att införa ett förbud på fartyg som inte är ryskflaggade, men arbetar under rysk kontroll eller ägo, att lägga till i EU-hamnar.
Allt detta ställer vi oss självklart också bakom, men här blir det genast mera komplicerat. Ryssar som lämnade Ryssland för tio år sedan och idag är redare, ska de förbjudas anlöpa EU? Bara som ett exempel.
Samtidigt är vi nog många som tycker att det egentligen vore bäst om vi gjorde allvar av planerna att införa köpstopp av både rysk olja och gas.
Flera medlemmar och många andra stoppar rysk sjöfart på egen hand
Som vi skrev i förra numret har flera medlemsföretag, av egna moraliska skäl, beslutat att säga nej till tonnage och last som har koppling till Ryssland.
I förra numret skrev vi även att Husum var en av de hamnar som tidigare år haft många ryska anlöp och efteråt fick vi ett mail från Karolina Boholm på Sveriges Skogsindustrier. Hon skriver:
”Hej och tack för ett bra nyhetsbrev. Vad gäller ryska transporter till Husum, som angavs som en av hamnarna med flest anlöp, så har dessa upphört. Redan 3 mars beslutade Metsä att inte importera någon björkved från Ryssland längre och därmed kommer heller inga båtar att komma under 2022 eller framöver. Du får gärna ange det om du vill i något annat nyhetsbrev framåt. Här är officiell kommunikation.