Aktuellt om kriget i Ukraina

Här följer information som berör sjöfarten på grund av Rysslands invasion Ukraina.

24 november

Hårdare tumskruvar med nya ryssanktioner

EU-länderna godkände nyligen det åttonde sanktionspaketet sedan Ryssland invaderade Ukraina. Med det här beslutet, som bland annat innebär pristak på rysk exportolja, hoppas man dra åt skruvarna ytterligare för den ryska ekonomin.

”Vi kommer aldrig att acceptera Putins skenfolkomröstningar eller några annekteringar i Ukraina. Vi är fast beslutade om att låta Kreml betala”, twittrade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i samband med beslutet.

Sedan tidigare finns ett importförbud mot rysk olja till EU. Med det nya paketet, som införs i samarbete med G7-länderna, sätter EU ett pristak på export av rysk olja till länder utanför unionen. EU-flaggade operatörer får bara transportera rysk olja till länder utanför unionen om den säljs under det internationellt satta pristaket.

– Tanken är att fortfarande låta olja säljas för att hålla nere priserna, men ändå begränsa Rysslands inkomster, sade en EU-tjänsteman till journalister i Bryssel i samband med beslutet.

Detta, tillsammans med ett förbud mot att erbjuda tjänster som finansiering och försäkringar av transporter av rysk olja över pristaket, hoppas man kunna införa med start i december. Först måste dock prisreglerna samordnas med G7-länderna och sedan åter godkännas av EU-länderna.

EU-tjänstemannen medgav dock att det i nuläget kan bli svårt att se till att fartyg inte helt enkelt flaggar om från EU-flagg till exempelvis Panama.

– Det hjälper dock inte med omflaggning och att européer inte längre har kontroll över fartyget, sade EU-tjänstemannen som pekade på att de flesta banker som finansierar sjöfarten och de flesta bolag som försäkrar globala oljetransporter finns i länder som står bakom sanktionerna och att det därmed kan bli svårt att transportera rysk olja som säljs över pristaket.

I paketet läggs även fler varor och tjänster till de redan existerande import- och exportförbuden. Därmed berövas den ryska ekonomin på såväl import av teknologier som marknader att sälja sina varor på.

På importsidan av varor från Ryssland förbjuds ytterligare stålprodukter (vissa dock med en utfasning över 1,5 till 2 år) papper, fordon, kemiska produkter som kosmetika och såpa, plast, läder, smycken och keramik.

Totalt har EU:s sanktioner mer än halverat värdet av importen av ryska varor, jämfört med 2021.

31 maj

EU:s sjätte sanktionspaket

Från Skeppsmäklarnytt nr 5:

SJÄTTE SANKTIONSPAKET PÅ PLATS – NU MED OLJERESTRIKTIONER
Idag den 31 maj fattade EU:s ministerråd alltså till slut beslutet att införa importstopp av rysk olja till EU. Det ska i alla fall införas under året och det ska gälla skeppad olja, men inte det som går via pipelines.
För svensk del får detta ingen som helst effekt. Svenska rederier har för länge sedan slutat frakta rysk olja och svenska oljebolag har redan slutat köpa den, men detta är naturligtvis ändå ett efterlängtat klubbslag som vi länge väntat på.

28 april
EU:s femte sanktionspaket

14 april
Förtydligande från EU om maritima sanktioner

Från Skeppsmäklarnytt nr 3, 1 april 2022
Rysslands krig i Ukraina - sanktioner från EU
Statistik från Transportstyrelsen
Hamnarbetarfackens varsel
Rysslands krig i Ukraina och den egna moralen

Från Skeppsmäklarnytt nr 2, 1 mars 2022
Rysslands krig i Ukraina påverkar sjöfarten i svenska hamnar, dock oklart hur mycket
Hur ser Sjöfartsverket och andra på situationen i Ukraina?