Vision

Styrelsen för Sveriges Skeppsmäklareförening antog en ny vision år 2014, som sträckte sig fram till föreningens hundraårsjubileum 2019. Därefter kommer en ny vision att arbetas fram.

Läs den här nedan eller ladda hem som pdf här.


Skeppsmäklarna utvecklar sjöfarten till och från Sverige!

Sveriges Skeppsmäklareförening är vid 100-årsjubileet 2019 en välkänd och
inflytelserik förening som samverkar för att flytta fram sjöfartens positioner
och ger sina medlemmar information, utbildning och ett socialt nätverk.

Föreningens medlemmar

Samtliga företag inom befraktningsmäkleri, linjeagentur/linjerederi, köp- och försäljningsmäkleri och
fartygsagentur är stolta medlemmar i Sveriges Skeppsmäklareförening år 2019. Medlemmarnas
engagemang i föreningen har ökat genom att de getts större möjligheter att påverka i de olika referens- och
expertgrupper som föreningen organiserar. Föreningen har därmed blivit det naturliga bollplanket
för politiker, myndigheter och media när kunskaper om sjöfarten i svenska farvatten efterfrågats.

År 2019 har många medlemmar, men framförallt alla fartygsagenter, certifierats enligt Fonasba Quality
Standard. Det är också en självklarhet för anställda med skeppsmäklaruppgifter att sträva mot att bli
Diplomerad Skeppsmäklare.

Mötesverksamhet och utbildning

Föreningen arrangerar två nationella möten per år. Årsmötet visar upp sjöfartssverige i praktiken medan
höstmötet, som är öppet även för icke-medlemmar, har blivit en välbesökt konferens med fokus på allt
som rör sjöfarten till och från Sverige. Höstmötet avslutas med en uppsluppen Swedish Shipbrokers´
Dinner. Vid behov ordnas lokala möten i aktuella ämnen.

Sveriges Skeppsmäklareförening är den ledande kursarrangören för nischade utbildningar inom
sjöfarten. En majoritet av studenterna på Chalmersprogrammet Sjöfart & Logistik tar även en Qualifying
Examination. Studenterna har en positiv bild av föreningen och dess medlemsföretag.

Informationsspridning, påverkan och samverkan

Skeppsmäklarnytt är den viktigaste informationskanalen för medlemmarna och efterfrågas även av
anställda på relevanta statliga verk och departement samt i Sveriges Riksdag. 2019 är vi även aktiva i
den politiska debatten och syns ofta i dags- och fackpress. Föreningen är aktiv inom sociala medier och
har en välbesökt hemsida. Vi är en självklar och respekterad remissinstans för alla frågor som gäller
sjöfart i svenska farvatten.

Tillsammans med övriga sjöfartsorganisationer är Sveriges Skeppsmäklareförening en självklar
representant för sjöfarten i svenska vatten och samtliga föreningar samarbetar i relevanta frågor.

Denna vision antogs av Skeppsmäklareförenings styrelse vid möte i Malmö den 13 februari 2014.