Digital momskurs - välkommen med anmälan

Nu tar vi emot anmälningar till höstens momskurs. Kursen ges digitalt under tre eftermiddagar, 24-26 november.

Även anmälan är digital och görs här.

Mer information och kursupplägg nedan.

Momskurs för sjöfartens aktörer

24, 25 & 26 november, i en skärm nära dig

Det kom ett mail från en ekonomiansvarig i en av Sveriges hamnar som gått våra momskurser:

Skulle vilja passa på att tacka. Vilken utbildning ni ordnade!

Det här är alltså vår succékurs där dina frågor kring moms besvaras; den är speciellt framtagen för dig som arbetar i hamn, på rederi, varv, speditionsföretag, skeppshandel och skeppsmäkleri.

För några år sedan ändrades reglerna för shippingbranschen, bl.a. avseende fartyg som går på inre farvatten respektive öppet hav. Skatteverket har även kommit med ställningstagande avseende hur verket tolkar de nya reglerna. Har du koll på vilka konsekvenser de nya reglerna får för din verksamhet? Förstår du vad som menas med ”öppet hav”? Är du medveten om att om du fakturerar med moms och det görs på felaktiga grunder får inte fakturamottagaren dra av momsen? Och känner du till att Skatteverket har ändrat sin syn på våra klareringsarvoden?

Om inte, anmäl dig till vårens stora momskurs, specialframtagen för sjöfartsbranschen!

Kursen får alltid högsta betyg vid utvärderingarna och vi kör den nu för tionde gången!

MEN DET BLIR FÖRSTA GÅNGEN SOM VI KÖR DEN SOM EN DIGITAL KURS!

Utan resekostnader, hotellövernattning och förlorad arbetstid för resor…

Undervisningen kommer att ges av:

Monika Edvall, momskonsult på Ernst & Young AB. Hon har över 25 års erfarenhet av momsfrågor och särskilt frågor med internationell inriktning.

Pierre Jonsson, momsexpert på Ernst & Young AB. Han har 18 års erfarenhet av momsfrågor från Skatteverket och Ernst & Young AB.

När? Kursen ges från kl 13 00 den 24, 25 och 26 november.

Var? Det blir en helt digital kurs, via länk som skickas ut dagen innan.

Pris? Kursen kostar 6 000 kr exkl moms, per person. Gå tre, betala för två! Kursmaterialet skickas ut alla deltagare i god tid innan kursen. Medlemmar kan söka stipendium för kursen!

Vilka vänder sig kursen till?

  • Alla ekonomiansvariga inom fartygsagentur, linjeagentur, rederi, spedition, varv eller hamn. Eller dess företagsledare som behöver öka sin kunskap om moms.
  • Alla som köper in internationella tjänster eller varor.
  • Alla som säljer tjänster eller varor.

Efter kursen ska deltagarna ha kunskap om:

  • Momsmässig behandling av köp och försäljning av tjänster allmänt
  • Momsmässig behandling av köp och försäljning av tjänster varor kopplade till skattefria fartyg specifikt, redovisning och rapportering av desamma
  • Insikt i skillnaden mellan fartyg i inre fart och i öppet hav
  • Insikt i vikten av att enbart fakturera ut rätt moms

Detaljerat kursupplägg 24 – 26 november 2020, tiderna är hållpunkter

Tisdag 24 november: 13 00 Introduktion, presentation av kursdeltagare och kursledare

Momssystemets uppbyggnad och internationell tjänstehandel

- Vad, vem, var, när?
- Momssatser
- Avdragsbegränsningar
- Hur redovisa i skattedeklarationen och periodisk sammanställning?

- Har fakturamottagarens säte någon betydelse?

Tjänster och varor kopplade till skattefria fartyg

- Vilka tjänster och varor omfattas av undantagen?
- Transporttjänster, lastning, lossning, etc.
- Hur görs skattedeklaration och periodisk sammanställning?

- Det nya förslaget: vikten av c/o på fakturan
- Det nya förslaget: vad menas med öppet hav?

- Det nya förslaget: hur ska jag kunna veta ett fartygs status?

- Det nya förslaget: vilka krav ställs på dokumentationen?

17 00 Avslut för dagen

25 november 13 00 Kort om utlägg och vidarefakturering

- Civilrättsliga utlägg, kostnadskomponenter samt inköp och
vidareförsäljning – vad är skillnaden?

- När ska det vara svensk moms?

Fler faktureringsregler

- När måste jag ställa ut en faktura?
- Vilken information måste finnas med på fakturan?
- Självfakturering, vad är det och vad gäller?

Några fall ur verkligheten

-Skicka gärna in era frågor i förväg

Skatteverkets nya tolkningar av vårt arvode, vad betyder det?

- Nu kräver Skatteverket en fartygsagent på moms som de ej debiterat, men som Skatteverket tycker de borde ha tagit ut? Hur är det möjligt?

Hur kan Tullverket plötsligt debitera en fartygsagent moms?
En moms som dessutom inte är avdragsgill?

17 00 Avslut för dagen

26 november 13 00 Frågestund

Alla deltagare ställer egna frågor kring moms, handel

och sjöfart.

15 00 Avslut för dagen

Anmäl dig via länken! GÅ TRE – BETALA FÖR TVÅ!

Tillbaka