Examensresultat från ICS Tutorship i maj

Sex av våra nio elever klarade minst ett ämne i vårens examen i ICS Tutorship.

Extra grattis till Agnes Olsson, överstyrman på Royal Caribbean International, som klarade Shipping business och Economics of sea transport & international trade och därmed fick diplomet Advanced diploma.

Grattis även till följande som klarade ett eller flera ämnen:
Andreas Backman, Linnéuniversitetet, som klarade Port agency.
Hans Mo, G2 Ocean Sweden, som klarade Liner trades och Economics of sea transport.
Niklas Nilsson, Becoship, som klarade Shipping business (och tyvärr blev sjuk inför sitt andra ämne Port agency).
Daniel Tisell, G2 Ocean Sweden, som klarade Dry cargo chartering.

Totalt skrev de nio eleverna examen i 14 ämnen.

Nästa examenstillfälle är 20–30 november, sista anmälningsdag är 18 oktober. Därefter är nästa tillfälle 13–23 maj nästa år, med sista anmälningsdag 10 april.

Mer information om utbildningen i ICS Tutorship finns här.

Hör av dig till info@swe-shipbroker.se vid frågor och för att få anmälningsblankett.

Tillbaka