Försäkringskurs i september

I höst ger Skeppsmäklareföreningen en helt ny kurs i försäkringskunskap. Kursen ger grunderna i försäkring för redare, befraktare och agenter och övriga som vill öka sin kunskap och hålls den 25-26 september i Göteborg.

Kursen riktar sig till anställda på alla slags skeppsmäklerier, det vill säga till alla som vill känna till redarens försäkringar för fartyg och tredjemansansvar, transportörernas försäkring för lasten, och inte minst – agenternas ansvarsförsäkringar.

Kursen är också öppen för anställda på företag som inte är medlemmar i Sveriges Skeppsmäklareförening. Den här kursen är för alla som vill förkovra sig. Antalet är dock begränsat till 25 personer.

Kursen bygger på en blandning av undervisning och problemlösning i grupp.

Sveriges Skeppsmäklareförening är kursarrangör, men huvuddelen av undervisningen ges av försäkringsmäklare Fairwater Marine AB’s kunniga medarbetare (framförallt Jan Risinger och Nicklas Holmberg). Gästföreläsare kommer att tas in framförallt från ITIC som är huvudförsäkringsgivare för Sveriges Skeppsmäklareförenings ansvarsförsäkringslösning, samt från Norwegian Hull Club’s defence avdelning.

Kursarrangörerna ämnar inhämta kursdeltagarnas specifika önskemål på kursinnehåll så till en del kommer hela kursen att skräddarsys ikring deltagarintresse.

All undervisning sker på Chalmerska Huset i Göteborg, tio minuters promenad från Centralstationen!

Anmälan och mer info här.

Kursprogram

MÅNDAG 25 SEPTEMBER

10 00 Förmiddagskaffe serveras utanför föreläsningssalen

10 30 Introduktion och deltagarpresentation

11 00 Sjöförsäkring – en översikt
Introduktion
Sjöförsäkring, Transportförsäkring, Ansvar, Avbrott

12 00 Rederiförsäkring – en kort introduktion

12 30 Lunch

13 15 Andra typer av transporter samt lastförsäkring-introduktion
Väg – Flyg - Järnväg

15 15 Fika

15 30 Befraktaransvar och annat transportöransvar

17 30 Avslut för dagen, incheckning på hotell alternativt öppet hus i föreningens lokaler

18 30 Middag för alla deltagare och kursledare på Ölrepubliken vid kansliet

TISDAG 26 SEPTEMBER

08 30 Skeppsmäklarens ansvar, en förmiddag med ITIC

10 00 Några exempel och grupparbeten

10 30 Förmiddagskaffe

11 00 Några exempel och grupparbeten,fortsättning

12.15 Lunch

13 15 Skeppsmäklarrollen och försäkring
Lite kort om de försäkringar som gäller i Skeppsmäklarens olika roller

15 00 Fika under grupparbetet

16 30 Kursutvärdering, diplomutdelning och info om ICS Tutorship

17 00 Kursen avslutas

Tillbaka