Första smittan i svenska farvatten konstaterad

Igår den 28 april kom det första fartyget till svensk hamn med bekräftad smitta ombord. Fartyget, tillhörande Viking Supply, togs in till Arendal i Göteborg, utan att lotsen ens gick ombord. Lotsningen sköttes istället på distans, från lotsbåten.

– Allt gick enligt vår åtgärdsplan, berättar Göteborgs hamnkapten Åsa Kärnebro. Fartyget togs in till kaj och besättningen som består av svenskar och norrmän togs om hand. Ingen av dem har ännu behövt uppsöka sjukhus. Fartyget blir kvar liggande till kaj tills sanering är gjord och ny besättning kan mönstra på, förhoppningsvis redan på onsdag.

– Jag vill ge en eloge till alla inblandade i det här fallet, säger fartygsagenten Jacob Lind, på SDK Shipping som hanterat det aktuella anlöpet för Viking Supply.

– Alla inblandade har varit oerhört på tårna och då menar jag Sjöfartsverket, hamnen, rederiet, besättningen och inte minst smittskyddsläkaren. Hela helgen kunde vi ha nästintill direktkontakt med smittskyddsläkaren och hon svarade snabbt på våra frågor kring de problem som vi befarade skulle uppstå.

– Fartyget som kom utifrån Nordsjön har ju varit på väg ett tag nu och vi har varit tydliga i all kommunikation med myndigheterna om att man hade smitta ombord. Hamnen var snabba med att utse kaj dit vi kunde lägga oss. Vi blev även glada över Sjöfartsverkets smidighet då de redan i torsdag bestämde vilken lots som skulle ansvara för fartygets inlotsning. Sen dess har vi kunnat ha personlig kontakt med honom och vi har planerat detta tillsammans för bästa resultat.

– All kommunikation har verkligen fungerat perfekt, det har varit flexibelt och lyhört. Det känns bra mitt i allt, säger Jacob Lind.

När smitta konstateras är det den lokala smittskyddsläkaren som ger förhållningsregler, men även andra myndigheter kopplas in i sådana fall.

Ett av besluten som måste fattas ifall det finns smitta ombord är om fartyget ska sättas i karantän. Det finns åtta utsedda karantänshamnar i Sverige och dessa hamnar har en skyldighet att ta emot alla fartyg som söker sig dit för att gå i karantän.

Dessa åtta karantänshamnar är förutom Göteborg:

· Gävle

· Helsingborg

· Luleå

· Malmö

· Stockholm

· Sundsvall

· Umeå

­ – Att vara en karantänshamn innebär framförallt att man måste ha en väl förankrad åtgärdsplan för allt som i princip kan inträffa i smittskyddsväg. Vi uppdaterade vår åtgärdsplan så sent som i vintras. Nu har vi fått provtrycka den och ser att allt funderar som det ska, säger Åsa Kärnebro.

Tillbaka