Höstmöte med sjöfartspolitik, blockkedjor och invigning av nya kontoret

Årets höstmöte den 8 november i Göteborg samlade 140 deltagare under hela eller delar av dagen och de fick som vanligt mycket information om diverse aktuella dagsfrågor. Kanske blev det även i år för lite tid till frågor och diskussion, kanske har vi lärt oss till nästa år. Kom och bedöm själv, skriv in 7 november 2019 redan nu!

Under dagen redovisade Tullverket för nya regler som träder i kraft, Maritimt Forum berättade om sin verksamhet och en hel rad andra talare förgyllde mötet som avslutades på sedvanligt sätt med ståtlig middag i Chalmersska huset där en gång superkargören William Chalmers på Ostindiska Companiet hälsade sina gäster till bords.

Vår medlem Torbjörn Helmfrid, vd på Clarkson Sweden, inledde med att försäkra oss om att dagens svenska tankredare vet vad de gör. Det kommer att finnas avsättning för deras tanktonnage inom överskådlig tid, hur mycket dagens svenska politiker än pratar om det fossilfria samhället.

- Om jag hade en spåkula som fungerade kanske jag skulle se ett tanksegment som utvecklas genom fortsatt miljötänk med fokus på låg bränsleförbrukning, bra coating i tankarna och hög isklass.

- Svårigheterna med att hitta finansiering kommer att fortsätta några år till så det kommer säkert dröja mellan fem och tio år innan vi ser nästa orderboom inom tank.

Frågan om Rotterdamreglerna någonsin blir användbara kanske är för tidigt ställd, men nu har i alla fall Sverige fullgjort sitt åtagande, liksom Sveriges Skeppsmäklareförening som haft Jörgen Sköld som sin representant i utredningen om Sveriges antagande av de nya reglerna. Tanken med Rotterdamreglerna är att skapa en enhetlig internationell reglering av godstransporter.

Lars Green från Green Conculting undrade varför det ser ut så här på Europas stora vägar och han gav även svaret: Det är helt enkelt för billigt och enkelt att köra på vägen. Dessutom kör speditörerna på i gamla hjulspår och använder de kanaler de alltid gjort.

Sjöfartskunskapen bland de stora transportköparna minskar också; de får ofta en allt svagare position inom det egna företaget samtidigt som de behåller den tuffa attityden utåt och då är det kronor och ören på sista raden som gäller.

Sjöfarten måste visa upp sig mera tydligt samt skapa nya och mer hållbara produkter om den ska öka sina marknadsandelar, annars kommer allt att fortsätta som det alltid varit och köerna på framförallt de europeiska vägarna fortsätta att växa.

Mikael Haglund på IBM, Gregor Loebbert vd på Op Ship, Katarina Norén gd på Sjöfartsverket samt Fredrik Hermansson vd på Greencarrier Liner Agency var alla rörande överens om att sjöfarten kommer att förändras i och med den här nya digitaliseringen. Men hur, det är svårare för alla att svara på. Vi fortsätter diskussionen på nästa höstmöte den 7 november 2019.

Alla pratar om blockkedjorna som kommer att revolutionera allt, inklusive sjöfarten. Det är inte lätt för oss vanliga att förstå detta oerhört tekniska digitala system, men Mikael Haglund från IBM gjorde verkligen sitt bästa.

- Blockkedjan är ett sammanhållet system för dokumentation av transaktioner som alla kan lita på och som ingen enskild kan manipulera, fastslog han inledningsvis.

Ingenting kan någonsin raderas från en blockkedja, bara läggas till. Allt man gör blir alltså synligt, men eftersom det också är helt automatiserat går transaktionerna mycket snabbt. Det som förr tog timmar tar nu sekunder.

Och kanske det viktigaste av allt, den information som skrivs in i blockkedjan kan bara läsas av dem som man själv valt. Målet är ökad spårbarhet och en snabbare hantering av datauppgifter och på sikt kan förstås vissa mellanled försvinna.

När alla handelssystem hänger ihop och alla kan se allt som de getts tillgång till - lätt sökbart och helt tillförlitligt - kommer självklart bara det led som tillför kundnytta att överleva. Att ”bara” sitta inne på information kommer inte att vara säljbart i framtiden då ”alla” redan vet ”allt”.

I samband med valet försvann många sjöfartskunniga politiker med lång riksdagserfarenhet och in kom nya entusiastiska riksdagsledamöter som fått ta över sjöfartspolitiken som sitt huvudområde. Vi hade glädjen att välkomna tre av dem till vårt höstmöte. Jimmy Stål från SD, Johan Büser från S och Mikael Larsson från C intygade alla att sjöfarten kommer att fortsätta stå i fokus.

Från föreningens sida känns det bra att vi nu kan se fram emot ett fortsatt gott utbyte med sjöfartsintresserade politiker. Snart kanske vi till och med har en regering…

2018-11/h-stm-te-publik-1.png
Tillbaka