Informationsmöte om Smarta anlöp

Den 31 mars har Sjöfartsverket ett informationsmöte om Smarta anlöp. Sveriges Skeppsmäklareförening och flera av Sjöfartssveriges övriga branschorganisationer har tillsammans med initiativtagaren Sjöfartsverket startat ett gemensamt program kring smarta anlöp. Programmet syftar till att genomföra digitala satsningar för smartare och mer effektiva anlöp. Programmet planeras att pågå åtminstone till 2027 och omfattar den information och de tjänster som utväxlas mellan aktörer involverade i ett fartygsanlöp. Effektivisering uppnås genom att alla aktörer delar information för att nå gemensamt uppställda mål.

Anslut till mötet här.

Programmet den 31 mars, 13.00-15.00

1300

Vad är Smarta Anlöp-programmet – Carina Stål, programsamordnare

1315

Göteborg hamns digitala plattform – Joseph Sandwing, digitaliseringsansvarig, (1.Ett nytt informationsekosystem, 2.AI, 3.Tänkta lösningar)

1330

DTS – Sjöfartsverkets interna förbättringsprojekt – Magnus Österlund, projektledare (1.Digital Transformation av Sjöfartsnära tjänster, 2.Snabbare administrativ hantering, 3.Prioritering varje år)

1345

Branschgemensam förstudie Anlöpsprocessen – Maria Filipsson, projektledare (1.Gemensamt projektarbete 2.Överenskomna processteg 3.Prioriterade behovsområden)

1400

BENSTRÄCKARE

1405

European Maritime Single Window, EMSW – Per Setterberg, projektledare (1.Status för arbetet med införandet av EMSWe förordningen, 2.Gemensamt arbete framåt, 3.Projektinformation och tidplan)

1420

Panel med projekten – öppet för frågor

1450

Nästa steg

Tillbaka