Några platser kvar till HR-kursen

Det finns några platser kvar till Skeppsmäklareföreningens HR-kurs som ges i Göteborg 28-29 januari. Kursen i "Värdeskapande HR" är helt ny och passar för alla med chefsansvar som kommer i kontakt med personalfrågor. Kursen varar i en och en halv dag och behandlar bland annat rekrytering, ledarskap, företagskultur, arbetsmiljö och uppsägning av personal. Kursen ges i samarbete med HR On Demand, vars föreläsare har olika expertområden inom HR.

Anmälan och mer info här.

Tillbaka