Ny informationskampanj om MSW-rapportering

Under 2021 genomförde Sjöfartsverket och Transportstyrelsen en informationskampanj om farligt gods-anmälan efter kritik från den europeiska sjösäkerhets­byrån (EMSA) om att Sverige inte uppfyller kraven som ställs på fartygens rapportering. Kampanjen visade sig bli lyckad och den svenska statistiken förbättrades åtskilligt avseende farligt gods-rapporteringen, dock utan att nå riktigt i mål.

Därför genomför myndigheterna ytterligare en informationskampanj med följande fokusområden:

  • farligt eller förorenande gods (HAZMAT)
  • ATA/ATD
  • säkerhetsinformation (security)
  • avfall

I länken finns information om hur och varför man rapporterar säkerhetsinformation, ATA/ATD, farligt och förorenande gods samt avfall på svenska. Motsvarande information på engelska kommer att skickas ut senare. Sprid gärna informationen till de fartyg och rederier eller till andra organisationer som kan behöva informationen.

Tillbaka