Ny uppdaterad tullkurs i januari

Den 23-24 januari arrangerar vi en uppdaterad Tullkurs med allt det senaste i EU:s nya tullkodex UCC. Kursen ges i Göteborg och för innehållet står Lars-Gunnar Nilsson, med många års erfarenhet på Tullverket bakom sig, numera på Spedak AB.

En nyhet är att vi avslutar kursen med att koppla upp oss mot Tullverkets experter för att få svar på de frågor som eventuellt återstår efter de två kursdagarna.

Anmälan direkt här.

Skicka gärna in tullfrågor inför kursen, senast 13 december, till info@swe-shipbroker.se

KURSFAKTA

Denna tvådagarskurs arrangeras av Sveriges Skeppsmäklareförening.

Hela programmet inklusive kursmaterial, lunch, fika och middag kostar 12 000 kr exkl moms, per person. Medlemmar i Sveriges Skeppsmäklareförening har rätt att söka stipendium för anställda som går kursen.

Kursen ges på Chalmersska huset, Södra Hamngatan 11, tio min promenad från Centralen i Göteborg.

Vi rekommenderar att de som behöver rum bor på Comfort Hotel Göteborg som ligger mitt på Skeppsbron, tre minuters promenad från Chalmersska huset. Vi har förhandsbokat åtta enkelrum. Pris en natt: 1 200 SEK, inklusive frukost, men ex moms.

Anmälan senast 20 januari

Anmälan blir bindande först den 5 januari. Därefter krediteras 50 % vid avbokning före 12 januari, därefter ingenting. Rummen kan avbokas fram till 24 timmar innan.

INBJUDAN

Sveriges Skeppsmäklareförening arrangerar nu ännu en tullkurs om UCC (Union Customs Code - EU:s nya tullagstiftning). En kurs som fokuserar på sjötransporter och som är uppdaterad med senaste nyheter.

Den nya lagstiftningen implementeras successivt med nya krav på digitaliserad uppgiftslämning under perioden 2021–2025 och innebär ett paradigmskifte med nya tullsystem, uppgiftslämning, tullprocesser, principer, begrepp vid införsel och utförsel av transportmedel och varor inom EU.

Under 2024 ska många förändringar genomföras, bland annat sista delarna i uppgiftslämning för importtulldeklaration och processerna för transitering.

Men den absolut största förändringen sker i och med det nya centrala EU-systemet Import Control System (ICS2) där fas 3 gäller för sjötransporter med en ny omfattande Summarisk Införsel Deklaration (SID) som ska lämnas för alla varor innan lastning. Parallellt skall nya uppgifter för Anmälan om varans ankomst (AVA) samt ett nytt system för Tillfällig lagring (DTL) införas.

Inför starten av dessa förändringar krävs under våren 2024 både interna och externa förberedelser som vi kommer att beskriva och diskutera. Dessutom fokuserar vi särskilt på skillnader och konsekvenser för sjötransporter under en halvdag. Osäkerhet råder i nuläget om Tullverket får tidsdispens av EU för att kunna fortsätta använda Reportal för tulluppgifter om nya MNSW inte kommer att tas i full drift den 15 augusti 2025. Kursen tar upp de senaste nyheterna och belyser konsekvenserna för sjötransporter och berörda aktörer.

Vi vänder oss till anställda hos våra medlemsföretag, men välkomnar också andra aktörer inom sjöfart-, hamnterminal- och logistikbranschen med ansvar för verksamhetsutveckling och budgetansvar som berör tullhantering inom in- och utförsel.

Ingen förkunskap inom tull krävs utan kursen är på en övergripande nivå för att ni ska få insikt om förändringar, dess påverkan på er verksamhet, kunder och samarbetspartners för att ni ska kunna bedöma konsekvenser och vidta åtgärder i tid.

KURSINNEHÅLL

TISDAG 23 JANUARI

13 00 Introduktion och deltagarpresentation

Övergripande om UCC, relaterad lagstiftning och komponenter

* Viktiga syften och mål

* Viktiga principer och krav

* Viktiga definitioner

* Viktiga begrepp

* Nya platsbegrepp ersätter trafiktillstånd och klareringsområden
– Anvisad och/eller Godkänd plats 1 april 2024 för ankring och hamn?

14 30 Eftermiddagsfika

15 00 Viktiga steg i tullprocesser (vad ska ske, av vem, när och hur?)

* Från lastning till införsel i EU och importdeklaration i Sverige

* Från exportdeklaration eller SUD i Sverige till lastning och utförsel ur EU

* För transitering och förvaring av oförtullade varor

17 00 Förflyttning till AW på Skeppsmäklarnas kansli, Postgatan 4

18 30 Middag på restaurang i närheten

ONSDAG 24 JANUARI

08.30 Förmiddagskaffe med goda tillbehör serveras utanför föreläsningssalen

09 00Presentation av vissa tullkrav

* Datasystemen som ska hantera register och ärendeuppgifter i Sverige och EU

* Multiple filing – uppgifter ska lämnas av olika aktörer på olika nivåer -

transportmedel, master, house, item

* Bevis om union status (PoUS) för unionsvaror ersätter ”C” och T2

(tillverkade/införtullade i EU)

* Varuklassificering på HS-, KN- och TARIC nivå; när obligatoriskt/frivilligt

* CBAM rapportering av växthusgaser i importvaror i Tullverkets e-tjänst

* Tullhantering av transportmedlet och container som tillfälligt ska vistas i EU

Presentation av tullprojekt- och tidsplaner till och med 2025

* MASP-C inom EU, arbetsprogrammet

* ”Elektronisk Tull” inom Tullverket

* Tillstånd och anslutning till olika datasystem

12 00 Lunch

13 00Status och skillnad mellan MSW och EMSWe/MNSW
Vi utreder vad EU och UCC föreskriver om hantering av tullprocesser i förhållande till andra portaler

Tullprocesserna vid införsel – fokusering på sjötransport och svenska förhållanden enligt senaste beslut och nyheter ur perspektivet:

* Rederi, linjeagent och skeppsmäklare

* Hamn (plats), terminaloperatör och tillståndshavare av tillfällig lagring

* NVOCC, samlastare, speditör, tullombud och importör

14 30 Kafferast

Ansvar t.ex. UCC artikel 79

* Vem ansvarar för att lämna in uppgifterna digitalt till respektive datasystem samt att åtgärda fel eller lämna styrkande handlingar?

Några exempel på effekter och konsekvenser

* Anmälan om transportmedel ankomst via MSW eller ICS2?

* Ankringsplats skillnad från hamn, eller borde vara lika?

* Konsekvenser tydliga för hamn, terminalhantering och tillfällig lagring – med förändring av trafiktillstånd och klareringsområden till Anvisad + Godkänd plats?

Diskussion om konsekvenser och slutsatser
* I vilken roll agerar ni som aktör (-er) i så fall i vilka tullprocesser?
* Hur och när berörs ni, era kunder, samarbetspartners, andra aktörer?
* Kan aktörerna välja att avstå eller köpa in tjänsterna?
* För vad och när behöver ni agera?

16 00 Tullverket kopplas upp och besvarar våra frågor
Lika viktigt är att de vill ha våra synpunkter. De vill att det här införandet ska göras i samförstånd med branschen. OBS: de vill ha frågorna i förväg!

16 45 Kursutvärdering, diplomutdelning och info om ICS Tutorship

Direkt till anmälan!

Tillbaka