Platser kvar till Tullkursen 18-19 april

Det är en uppdaterad Tullkurs i EU:s nya tullkodex UCC som ges i Göteborg 18-19 april. Allt om grunderna i EU:s nya gemensamma tullagstiftning. En kurs som fokuserar på sjötransporter och som är uppdaterad med senaste nytt.

Anmälan här

Ingen förkunskap inom tull krävs utan kursen är på en övergripande nivå för ge insikt om förändringar, påverkan på verksamheten, kunder och samarbetspartners för att man ska kunna bedöma konsekvenser och sätta in åtgärder i tid.

Lars-Gunnar Nilsson, med många år på Tullverket och som konsult på SPEDAK AB, står för kursinnehållet i en och en halv dag, medan advokaten Milad Samadi på WERKS Advokater AB belyser rättsläget en halvdag.Vi vänder oss till anställda hos våra medlemsföretag, men välkomnar också andra aktörer i logistikbranschen med ansvar för verksamhetsutveckling och budgetansvar som berör tullhantering.

Den nya lagstiftningen implementeras successivt med nya krav på digitaliserad uppgiftslämning under perioden 2021–2025 och innebär ett paradigmskifte med nya tullsystem, uppgiftslämning, tullprocesser, principer, begrepp vid införsel och utförsel av transportmedel och varor inom EU.

Under 2023 blir det förändringar inom uppgiftslämning inkl nya system för standardiserad importtulldeklaration och processer för transitering. Men den utan jämförelse största förändringen sker med start 1 mars 2024 i ett nytt centralt EU-system av importkontrollsystemet (ICS2) där fas 3 gäller för transporter på sjö, lands- och järnväg.

Inför start av denna förändring krävs under 2023 både interna och externa förberedelser som vi kommer att beskriva och diskutera. Dessutom fokuserar vi särskilt på skillnader och konsekvenser för sjötransporter under en halvdag.

Kursen avslutas med en grundläggande genomgång av tullrätt, inklusive de konsekvenser en felrapporterad tulldeklaration kan få.

Direkt till anmälan.

Kursschema

TISDAG 18 april

Dagen leds av Lars-Gunnar Nilsson med många års erfarenhet från Tullverket och som konsult.

09 00 Förmiddagskaffe serveras utanför föreläsningssalen

09 30 Introduktion och deltagarpresentation

Övergripande om UCC, relaterad lagstiftning och komponenter

* Viktiga syften och mål

* Viktiga principer och krav

* Viktiga definitioner

* Viktiga begrepp

11 15 Kafferast

11 30 Viktiga steg i tullprocesser (vad ska ske, av vem, när och hur?)

* Från lastning till införsel i EU och importdeklaration i Sverige

* Från exportdeklaration eller SUD i Sverige till lastning och utförsel ur EU

* För transitering och förvaring av oförtullade varor

12 45 Lunch

13 15 Presentation av vissa tullkrav

* Bevis om union status (PoUS) för unionsvaror (tillverkade/införtullade i EU)

* Tullhantering av transportmedlet och container som tillfälligt ska vistas i EU

* Datasystemen som hanterar register och uppgifter i Sverige och EU

* Vilka uppgifter som ska lämnas i respektive processteg och till vilket system

* Multiple filing – uppgifter ska lämnas av olika aktörer – i olika nivåer som på transportmedel, master, house, item

14 45 Eftermiddagskaffe

15 00 Presentation av tullprojekt- och tidsplaner till och med 2025

* MASP-C inom EU, arbetsprogrammet

* ”Elektronisk Tull” inom Tullverket

* Process och krav för anslutning till olika datasystem

Diskussion om konsekvenser och slutsatser

* Agerar ni i som aktör (-er) i så fall i vilka tullprocesser?

* Hur och när berörs ni, era kunder, samarbetspartners, andra aktörer?

* Kan aktörerna välja att avstå eller köpa in tjänsterna?

* Vad och när behöver ni agera?

* Hur och när synkroniseras uppgiftslämning med andra aktörer?

* Exempel på oklarheter som kanske behöver förtydligas

17 00 Förflyttning till AW på Skeppsmäklarnas kansli, Postgatan 4

18 30 Middag på restaurang Gurras, Postgatan 16 - för de 25 först anmälda!

ONSDAG 19 april

08.30 Förmiddagskaffe serveras utanför föreläsningssalen

09.00 Reflektioner från gårdagen

Omvärlden och särskilda aktörer för sjötransporter som påverkar tullprocesser och uppgiftslämning

Skillnader mellan sjötransporter (och flyg) jämfört med landsväg och järnväg som påverkar tullprocesser

Skillnad mellan MSW och EMSWe vad gäller syfte, hantering av tullprocesser under mellantiden samt efter full implementering.

Tullprocesserna vid införsel – skillnad sett specifikt till perspektivet sjötransport och Sverige

11 00 Kafferast

Särskilda behov i uppgiftslämning avseende omfattning, synkronisering mellan aktörer, ansvar

Vem ansvarar för att lämna in uppgifterna digitalt till respektive datasystem i rätt format, rätt tid samt för att åtgärda fel och lämna styrkande handlingar?

Diskussion om konsekvenser och slutsatser
* I vilken roll agerar ni som aktör (-er) i så fall i vilka tullprocesser?
* Hur och när berörs ni, era kunder, samarbetspartners, andra aktörer?
* Kan aktörerna välja att avstå eller köpa in tjänsterna?
* För vad och när behöver ni agera?
* Hur och när synkroniseras uppgiftslämning med andra aktörer?
* Exempel på oklarheter som kanske behöver förtydligas

12.30 Lunch

13 15 Eftermiddagen leds av Milad Samadi på WERKS Advokater AB som biträder klienter med frågor rörande internationell handel och shipping generellt samt tullrätt och indirekt beskattning i synnerhet.

Förvaltningsprocessen och tullkodex roll i svensk rätt (återkoppling)

Typiska ärendetyper och tidigare processer för WERKS Advokater

14 45 Eftermiddagskaffe

15 00 Ett rättsfall ur verkligheten – eller hur en vanlig dag på jobbet kan sluta i rätten

Inrapporteringsprocessen i MSW ur en advokats synvinkel. Hur ser typiska fel och risker ut – en praxisgenomgång av verkliga rättsfall där agenter gjort fel i MSW och Tullverket påfört tullräkningar i miljonbelopp.

Vad kan man ta med sig från utbildningen

Sju goda råd som man aldrig bör negligera

16 30 Kursutvärdering, diplomutdelning och info om ICS Tutorship

Kursanmälan

Denna tvådagarskurs arrangeras av Sveriges Skeppsmäklareförening.

Hela programmet inklusive kursmaterial, lunch, fika och middag kostar 12 000 kr exkl moms, per person. Medlemmar i Sveriges Skeppsmäklareförening har rätt att söka stipendium för anställda som går kursen.

Kursen ges på Chalmersska huset, Södra Hamngatan 11, tio min promenad från Centralen i Göteborg.

Vi rekommenderar att de som behöver rum bor på Comfort Hotel Göteborg som ligger mitt på Skeppsbron, tre minuters promenad från Chalmersska huset. Vi har förhandsbokat åtta enkelrum. Pris en natt: 1 300 SEK, två nätter 2 400 SEK, inklusive frukost, men ex moms.

Anmälan senast 10 april Först till kvarn gäller!

Anmälan blir bindande först den 3 april. Därefter krediteras 50 % vid avbokning före 10 april, därefter ingenting. Rummen kan avbokas upp till 24 timmar innan.

Länk till anmälan.

Tillbaka