Presentation av föreningens nya styrelseledamöter

På föreningsmötet valdes tre nya ledmöter in i styrelsen:

Norra kretsen: Fredrik Pettersson, 32, Nautic Shipping AB, Gävle
Östra kretsen: Mathias Wideroth, 59, Scanlog, Stockholm.
Södra kretsen: David von Platen, 43 år, Wagenborg Shipping AB, Malmö

Fredrik Pettersson
- Jag har jobbat som skeppsmäklare i över tio år, säger Fredrik Pettersson som började som anställd på Nautic Shipping, företaget som han nu äger till 100 procent.

- Jag ser mig själv som ansvarstagande med högt fokus på noggrannhet och service.
Med mina 12 år i branschen har jag samlat på mig en del nyttig erfarenhet och varit med på en utvecklande resa. Tänker främst på MSW som vuxit fram med helt nya rutiner. Jag hoppas kunna följa och kanske få vara med att tycka till om nästa fas (EMSW) som är under uppbyggnad.

Mathias Wideroth
- Jag hoppas att min erfarenhet av internationell logistik i allmänhet och internationell shipping i synnerhet kan bidra till styrelsens arbete på ett sätt som skapar värde för Skeppsmäklareföreningen och dess medlemmar, säger Mathias Wideroth på Scandinavian Logistics Partners AB (Scanlog)

- Under min karriär har jag arbetat med de flesta aspekter av såväl lolo- som rorosjöfart, och både med linje- och trampsjöfart som befraktare, befraktningsmäklare och lastägare/speditör. Dessutom har jag som grundare och arbetande styrelseordförande i Scanlog även på nära håll stiftat bekantskap med både linjeagent- och klareringsverksamheten. Just nu är jag framförallt förtroendemäklare för Svensk Kärnbränslehanterings fartyg m/s Sigrid.

David von Platen
- Jag är en 40+:are med fokus på innovation, försäljning och affärsutveckling samt såklart förflyttning av stora saker på vattnen, säger David von Platen på Wagenborg Shipping AB i Malmö.

- Intresset för sjön upptäckte jag redan som tonåring, vilket sedan växte när jag utbildade mig till sjöofficer efter värnplikten. Efter tio år i flottan karriärväxlade jag och utbildade mig på Chalmers inom Sjöfart och Logistik, följt av en examen inom ICS. Därefter började jag som fartygsagent hos Österbergs Skeppsmäkleri i Trelleborg innan jag ett tag drev eget skeppsmäkleri. Nu arbetar jag på Wagenborg.

- Jag är även en frekvent anlitad tutor inom ämnena Shipping business och Dry cargo chartering och hoppas kunna stärka fokuset på utbildning för att därigenom stärka statusen för skeppsmäklarna.

Tillbaka