Programmet till Almedalen helt klart

Nu är årets program på den Maritima mötesplatsen spikat. Som vanligt blir det heta debatter, seminarier och härligt sjöfartsmingel, allt i Visbys absolut vackraste trädgård, dvs Gotlandsbolagets på Hamngatan 1. Den Maritima mötesplatsen drivs som ett samarrangemang av oss ihop med Svensk Sjöfart, Skärgårdsredarna, Transportföretagen, Sveriges Hamnar, Lighthouse och Maritimt Forum som är den officiella arrangören.

Ta del av programmet här.

Tillbaka