Råd från EU efter utbrottet av coronaviruset

EU har efter utbrottet av coronaviruset, som numera kallas Covid-19, kommit med råd specifikt riktade till skeppsoperatörer. Publikationen innehåller råd som gäller både kryssningsfartyg och lastfartyg, bland annat hur risken minskas för att smittan ska komma ombord, förberedelse av medicinsk utrustning, hur man hanterar misstänkta fall och utbildning för att öka kunskapen hos besättning och passagerare.

Dokumentet finns här.

Råden har publicerats av EU:s Healthy Gateways.

Tillbaka