Rejält höjda avgifter för lotsdispenser

Transportstyrelsen har nu gått vidare med planerna att höja avgifterna för lotsdispenser. Dessutom aviserar de att höjningarna kommer att fortsätta ungefär på den här nivån varje år fram till 2028, då avgifterna förväntas harmonisera Transportstyrelsens kostnader för att utfärda dispenserna.

Precis som tidigare är varje lotsdispens personlig och knuten till ett specifikt fartyg för en specifik farled eller utpekat område. Läs mer här.

Tillbaka