Sjöfartsentusiastdagen fullbokad - se seminariet digitalt

Det märks att alla är sugna på att träffas igen. För första gången sedan starten är höstmötet, numera Sjöfartsentusiastdagen, fullbokat. Men det går att följa mötet ändå - anmäl dig den digitala sändningen här.

Seminariet inleds 12.50 och håller på fram till 17.00.

Programmet 11 november

12 50 Eric Hjalmarsson och Berit Blomqvist hälsar alla välkomna

13 00 Trender och tendenser för svensk ekonomi, industri och, konsumtion

Henrik Larsson, portföljförvaltare på SEB Investment Strategy ger oss en inledande omvärldsanalys.

13 20 Covid-19 – hur påverkades sjöfarten?

Godsvolymer, passagerartal och kryssningsanlöp, hur har det gått? Tre medlemmar redovisar några nedslag ur verkligheten. Ida Kristoffersson på Luleå Agent om att se fartygsagentrollen förändras, Ingela Berntson på GAC Sweden om att plötsligt se kryssningspassagerare igen och Carl-Johan von Sydow på Bunker One om hur tankmarknaden löpte amok i takt med oljepriset. Dessutom berättar Furetanks vd Lars Höglund om hur den egna källaren plötsligt blev karantänshotell.

14 00 Gränspolisen –snävare öppettider och nationell gränskontroll under EU-lupp

Mikael Holmgren, tf chef gränspolissektionen, och Christian Lippens, biträdande chef, båda i region väst, ger en lägesbild av gränspolisen idag.

14 30 Tullverket – om miljonböter och ny EU-lagstiftning

Carina Asplund, avdelningschef för uppbörd på Tullverket, och Anna Berg, sakkunnig för uppbörd på Tullverket.

15 00 Kafferast

15 20 Är linjesjöfarten i kris – eller täljer rederierna bara guld med smörkniv?

Christopher Pålsson och Nicklas Bengtsson på Lloyd’s List Intelligence ger oss hårda fakta vad gäller volymer, marknadsandelar och vinstutveckling – globalt sett.

15 30 Linjesjöfarten, del 2: Varuägarnas dilemma

Joakim Forslund vd på Bra Sommarmöbler och Anders Gustafsson, Director, Logistics Purchasing Volvo Lastvagnar.

16 00 Linjesjöfarten, del 3: Rederier i stormen öga

Fredrik Hermansson, vd Greencarrier Agency; Birna Ödefors, vd Maersk Scandinaviaoch Eric Hjalmarsson på Thor Shipping & Transport – om grundstötningen i Suez, vådan av att vara störst och den oväntade volymökningen med Brexit.

16 30 Utdelning av årets Diplomerade Skeppsmäklare och om vår globala skeppsmäklareutbildning

Ida Kristoffersson, Mårten Zetterberg och Lisa Björklind är nya i styrelsen och har alla gått vår skeppsmäklareutbildning inom ICS. Nu förklarar de varför fler bör gå.

Anmälan till streamingen av seminariet.

Tillbaka