Tre nya i styrelsen

Vid Skeppsmäklareföreningens årsmöte den 7 maj, som i år hölls digitalt, valdes tre nya personer in i styrelsen.

Ida Kristoffersson från Luleå har femton års erfarenhet från branschen, bland annat från Shorelink Shipping och Larson & Linds Eftr, innan hon startade eget, Luleå Agent AB, tillsammans med två andra för ett år sedan.

Lisa Björklind från Norrköping har arbetat på Jönsson Novabolagen sedan 2002, främst med linjetrafik, fartygsoperation och befraktning. Hon är Diplomerad Skeppsmäklare i Dry cargo chartering.

Mårten Zetterberg från Göteborg är VD på TSA Agency Sweden sedan 2018, där han arbetat sedan studierna i Sjöfart och logistik på Chalmers. Har i flera år varit aktiv i olika arbetsgrupper inom föreningen.

De tre nya ledamöterna valdes på tre år och ersätter Peter Hedlund och Jonathan Karlström, som båda bytt jobb och inte längre arbetar på medlemsföretag, och Gregor Loebbert, OP Ship i Göteborg, som suttit sina maximala sex år i styrelsen.

Dessutom omvaldes Mathias Nilsson, på Lindéns i Åhus på tre år, och Eric Hjalmarsson, Västerås, på ett år. Han har suttit sina sex år, men kan i egenskap av ordförande omväljas ett år i taget.

Styrelsen består därmed i sin helhet av följande nio personer:

Eric Hjalmarsson, ordförande, Thor Shipping & Transport AB, Västerås

Fredrik Hermansson, vice ordförande, Greencarrier Liner Agency Sweden AB, Göteborg

Mathias Nilsson, ledamot, Lindéns, Åhus

Anna-Karin Ekman, ledamot, Bror Andrén AB, Karlstad

Gustav Bergman, ledamot, Bröderna Höglund Agency AB, Kalmar

Göran Lissel, ledamot, Gävle Skeppsklarering AB, Gävle

Ida Kristoffersson, ledamot, Luleå Agent AB, Luleå

Lisa Björklind, ledamot, Jönsson Novabolagen AB, Norrköping

Mårten Zetterberg, ledamot, TSA Agency Sweden AB, Göteborg

Nästa årsmöte kommer att hållas i Västerås.

Tillbaka