Tullkurs 15-16 mars

Tullkursen i december blev snabbt fullbokad, men ett nytt tillfälle ges 15-16 mars nästa år. Anmälan är nu öppen!

Anmäl dig här.

Kursen innehåller grunderna i EU:s nya tullagstiftning UCC. Kursen är förlagd till Göteborg 15-16 mars under en och en halv dag och innehåller både information om den nya lagstiftningen i EU och hur den implementeras i Sverige. Dessutom ges en genomgång av rättsläget för rapportering i MSW.

Kursledare är Lars-Gunnar Nilsson, som har arbetat på Tullverket i många år och nu är konsult på Spedak AB, samt Milad Samadi och Gabriella Fossum Gunnarsson, biträdande jurister på WERKS Advokater AB.

Allt om grunderna i EU:s nya, gemensamma tullagstiftning

EU:s gemensamma tullagstiftning - tullkodex UCC (Union Customs Code) - beslutades 9 oktober 2013 efter år av förhandlingar och började tillämpas 1 maj 2016. UCC är en lagstiftning som är överordnad medlemsstaternas nationella lagstiftning så även Sveriges tullagstiftning har anpassats till UCC.

Arbetet med att implementera UCC består av tre delar:

  1. ny lagstiftning
  2. nya it-system
  3. standardiserade arbetsprocesser.

Syftet är att inom EU:s alla medlemsstater förenkla och harmonisera lagstiftning och administration kring tullhantering, både ur företagens och tullmyndigheternas perspektiv. Utgångspunkten är att all hantering ska ske digitalt både vad gäller utbyte av information mellan näringslivet och myndigheterna, men också när det gäller utbytet av information mellan tulladministrationerna inom EU och globalt.

Målet är alltså att genomföra en omfattande modernisering av tullprocesser genom harmonisering och digitalisering. Detta är därmed den största förändringen, från svenskt perspektiv, sedan EU-inträdet 1995.

EU har presenterat en tids- och projektplan MASP (Multi Annual Strategic Plan) som Tullverket har anpassat till en nationell motsvarighet. Några delar av planen har redan införts, men de stora förändringarna införs löpande från 2022 till 2025.

Alla företag som sysslar med internationell handel, spedition, transport eller logistik berörs av en eller flera delar av planen. Förutom att ge en generell, övergripande kompetensnivå och en uppdaterad information bygger vi vidare med information kring hur rättsläget ser ut för fartygsagenter som sköter inrapportering till Tullverket via MSW.

Hela programmet inklusive kursmaterial, lunch, fika och middag kostar 9 500 kr exkl moms, per person. Medlemmar i Sveriges Skeppsmäklareförening har rätt att söka stipendium för anställda som går kursen.

Kursen ges på Chalmersska huset, Södra Hamngatan 11, tio minuters promenad från Centralen i Göteborg.

Vi rekommenderar att de som behöver rum bor på Hotel Pigalle som ligger i Brunnsparken, fem minuters promenad från Chalmersska huset. Vi har förhandsbokat åtta rum en natt 15-16 mars för 1 295 SEK plus moms, frukost ingår. Vi har även förhandsbokat tre rum för två nätter 14-16 mars, 2 590 SEK plus moms, frukost ingår. Rummen faktureras av Skeppsmäklareföreningen och kan avbokas fram till 72 timmar innan incheckning. Den fakturerade summan kommer då att krediteras till fullo. .

Anmälan senast 1 mars

Först till kvarn gäller!

Anmälan blir bindande 1 mars. Därefter krediteras 50 % vid avbokning före 7 mars, därefter ingenting. Rummen kan avbokas till 72 timmar innan incheckning.

Kursprogrammet

TISDAG 15 MARS

Dagen leds av Lars-Gunnar Nilsson med många år inom Tullverket och som konsult bakom sig.

09 00 Förmiddagskaffe serveras utanför föreläsningssalen

09 30 Introduktion och deltagarpresentation

09 45 Bakgrund UCC och förhållande till rättslig omvärld

*Vad innebär och syftar UCC till att förändra och uppnå?

*Processtegen – en överflygning i syften, aktörer och informationsutbyten

11 15 Införsel

* Generellt

* Föravisering innan lastning av varor på transportlägenhet

* Förhandsanmälan om transportmedlets förväntade ankomst, syfte, tom eller med vilken last, ankomstmedgivande

* Anmälan om transportmedlets faktiska ankomst – lossningsmedgivande och lossningsrapport

* Anmälan om varors ankomst till införselplats

* Deklaration av varor för tillfällig lagring

* Eventuellt tulldeklaration för uppläggning på tullager

* Tulldeklaration för import

12 45 Lunch

13 15 Utförsel
* Generellt
* Tulldeklaration för export
* Anmälan om varans ankomst till utförselplats
* Eventuellt omdestinering av vara till annan utförselplats eller retur till exportör
* Anmälan om varor att lasta - lastningsmedgivande och lastningsrapport
* Förhandsanmälan om transportmedlets avgång – avgångsmedgivande
* Rapportering att transportmedlet och dess eventuella last av varor har lämnat EU:s tullområde

15 00 Fika

15 30 Transit

* Generellt

* In i EU

* Inom EU

* Ut ur EU

16 00 Vad händer nu?

* MASP tids- och projektplan jämfört med Tullverkets
* Diskussion och summering av konsekvenser

17 30 Förflyttning till AW på Skeppsmäklarnas kansli, Postgatan 4

19 00 Tvårättersmiddag för alla på restaurang Pigalle i Brunnsparken

ONSDAG 16 MARS

Dagen leds av Milad Samadi och Gabriella Fossum Gunnarsson på WERKS Advokater AB som biträder klienter med frågor rörande internationell handel och shipping generellt samt tullrätt och indirekt beskattning i synnerhet.

09 30 Reflektioner från gårdagen

09 45 Förvaltningsprocessen och tullkodex roll i svensk rätt (återkoppling)

10 00 Typiska ärendetyper och tidigare processer för WERKS Advokater

10 30 Förmiddagskaffe

11 00 Ett rättsfall ur verkligheten – eller hur en vanlig dag på jobbet kan sluta i rätten

Inrapporteringsprocessen i MSW ur en advokats synvinkel. Hur ser typiska fel och risker ut – en praxisgenomgång av verkliga rättsfall där agenter gjort fel i MSW och Tullverket påfört tullräkningar i miljonbelopp.

11 30 Vad kan man ta med sig från utbildningen

Sju goda råd som man aldrig bör negligera

12 00 Kursutvärdering, diplomutdelning och info om ICS Tutorship

12.15 Lunch

13 00 Kursen avslutas

Anmälan här.

Tillbaka