UNCTAD om varför fraktkostnaderna har ökat under panedmin

UNCTAD har granskat varför fraktkostnaderna för containers har ökat under pandemin. FN-organet UNCTAD har kommit fram till att det är komplexa faktorer som ligger bakom ökningen. Läs mer om frågan i UNCTAD:s nyhetsbrev och i UNCTAD policy brief.

Tillbaka